Jsme centrum chůze

Místo, kde Vám pomůžeme s problémy nejen chodidla, ale i celého pohybového aparátu. Protože víme, že naše tělo je propojený systém, kde ploska nohy ovlivňuje zbytek celého těla a naopak, při vyšetření se snažíme o komplexní pohled na klienta. I proto je nedílnou součástí diagnostiky vyšetření fyzioterapeutem. Rezervovat termín vyšetření si můžete pod tímto textem v kolonce REZERVACE TERMÍNŮ. 

Dotazy a změny rezervace: velik@protetika-plzen.cz

Ceník od 1.2. 2023

Diagnostika chůze: 1100,-kč, 800,-kč (děti a mládež)

Fyzioterapie: 800,-kč (hodina), 500,-kč (1/2 hodiny). 

Naše služby

Tenzometrická deska 

K odebírání plantografického snímku, tedy otisku chodidla, používáme tlakové zařízení Press-cam V5. Jeho výhodu je, oproti zastaralejším postupům plantografie (plantoskopie), že odebraný otisk chodidla přenáší do digitální podoby, a zaznamenáváme proto nejen statický snímek, ale i průběh stoje, nebo například dřepu. Následuje dynamická analýza, při které na tenzometrické desce měříme krok. Všechna tato měření můžeme uložit a při kontrolním vyšetření porovnat s aktuálními. 


Diagnostický chodník 

Po analýze plantografického snímku je třeba se věnovat rozboru pohybových stereotypů, a to především při chůzi. K tomu využíváme pětimetrový diagnostický chodník s kamerou, na kterém máme možnost pohyb nejen zaznamenat, ale například i zpomalit a zastavit. Největší plus v tomto postupu vnímáme v tom, že svoji chůzi sami můžete vidět a spolu s námi analyzovat. Díky tomuto pochopení se stává následná terapie efektivnější. Záznam z tenzometrické desky i diagnostického chodníku vám pro potřebu vašeho lékaře či fyzioterapeuta můžeme uložit na flash disk. 


Pro koho je návštěva u nás vhodná 

Naše služby může využít každý – děti, dospělí, sportovci, senioři… K návštěvě u nás není potřeba doporučení od lékaře, ale spolupráci s vašimi ošetřujícími lékaři či fyzioterapeuty velmi vítáme. 


Děti 

Dětská noha se velmi liší od nohy dospělých. Děti se rodí s ochrannou tukovou vrstvou na plosce chodidla, která v průběhu vývoje mizí a tvoří se klenby nohy. Celý tento proces úzce souvisí s psychomotorickým vývojem dítěte. Progres při tvorbě podélné klenby začíná v období, kdy dítě začíná lézt, posléze se stavět do stoje a dělat první krůčky. Dítě v tomto období má nohu velmi flexibilní a začíná vidět svět z jiné perspektivy, jeho chodidla poznávají různé druhy povrchů, jejich tvrdost, teplotu, měkkost, hrubost, či různé druhy nerovností. Je důležité v období růstu dát dětské noze prostor k tomuto poznávání. Zároveň však u dítěte můžeme pozorovat menší či větší odchylky od standartního vývoje, které nemusí, ale mohou, znamenat problém do budoucna. Tyto odchylky je proto důležité rozpoznat a zvolit vhodnou terapii co nejdříve. 

Nejčastěji můžete pozorovat: 

• nestandartní chůzi (vtáčení špiček, chůze po špičkách, vtáčení kolen do X, každá noha při chůzi vypadá jinak, časté zakopávání)
• počátky deformit (vbočení palce, krčení prstů, padání pat a kotníků dovnitř)
• vadné držení těla (šikmá pánev, jedno rameno výš…) 


Dospělí 

Na rozdíl od dětí, většina dospělých k nám přichází již s bolestí různého druhu. Často řešíme bolesti příčné či podélné klenby, vbočených palců, nebo patní ostruhy. Dále úponové bolesti v oblasti achillovy šlachy, lýtka či kolen, nebo deformity v podobě kladívkových prstů. Tyto problémy se často pojí se změnou stereotypu chůze a pohybu, na což nasedá dekompenzace v oblasti kyčelních kloubů, pánve či SI skloubení. Tím se dostáváme k souvislosti plosky nohy s bolestmi zad. Tento princip platí samozřejmě i obráceně, kdy postavení pánve, kyčelních a kolenních kloubů ovlivňuje postavení kotníků, patní kosti a celé plosky chodidla. Stejně tak to platí i u sportovců, ať už mluvíme o sportu na rekreační či vrcholové úrovni.

Dalšími faktory, které náš pohyb a chůzi ovlivňují a které řešíme, jsou například druh obuvi, povrch po kterém nejčastěji chodíme, nebo dlouhé sezení či stání v práci. U sportovců problém v oblasti nohy častou souvisí s charakterem sportu a tím, zda je správně kompenzována jednostranná zátěž. 


Ortopedické vložky 

Ortopedické vložky jsou hojně využívaným nástrojem při léčbě celé řady poruch pohybového aparátu. Můžeme je dělit dle způsobu výroby na sériové a individuální, dle materiálu (pevné a měkké materiály), funkce (korekční, odlehčující, podpůrné) apod. Pro náš účel je, z funkčního hlediska nohy, ideální rozdělení na pasivní a proprioceptivní (aktivní).

Je důležité rozdělovat mezi vložkou sériovou a individuálně zhotovenou. Sériové vložky, které jsou volně dostupné k zakoupení v lékárnách či obchodech, nemají nic společného s individuálním tvarováním. Nošení takové vložky často nemá při léčbě žádný efekt, nebo může plosce chodidla dokonce uškodit. Proto v případě, že se v terapii přistupuje k léčbě pomocí ortopedické vložky, je důležité je zhotovit individuálně na míru.

V Centru chůze s vámi možnosti v oblasti ortopedických vložek a ortotických pomůcek zkonzultujeme a navrhneme spolu vhodné řešení. Věnujeme se například výrobě proprioceptivních (senzomotorických, aktivních) vložek PROPRIO® od německé firmy Springer, které se snaží stimulovat konkrétní šlachy svalů a vytvářet tak tzv. tréninkový efekt pro svaly v oblasti chodidla. Tento moderní přístup v léčbě chodidla se nám v kombinaci s fyzioterapií jeví jako velmi efektivní v léčbě nejen chodidla, ale i vyšších etáží těla.